Allmänmedicin

På Specialist Hälsan där jag håller till finns möjlighet att boka tid för läkarbedömning av allmänmedicinska problemställningar av tillfällig art. För kroniska sjukdomar som behöver regelbunden behandling och uppföljning är det bättre att knyta an till en distriktsläkare på vårdcentral.

Det finns ingen möjlighet till sjukskrivning.
Vi har inga receptblanketter för beroendeframkallande läkemedel.