EMDR

Vad är EMDR?


EMDR: Eye Movement Desensibilization and Reprocessing.

EMDR översätts bäst genom en förklaring av innehållet: det handlar om att med hjälp av ögonrörelser och ett strukturerat protokoll i 8 faser ta bort den känslomässiga laddningen i plågsamma minnen, och upparbeta nya, neutrala associationsbanor i hjärnan.
läs mer

Francine Shapiro, EMDRs grundare på kongress i Edinburgh 2014

Hur lagras våra upplevelser?

Hjärnan vill förstå vad som händer, och hitta en mening i det vi är med om. Nervsystemet har en förmåga att bearbeta och tolka våra erfarenheter på ett fantasifullt sätt, bland annat under nattens drömmar. Det är en självläkande process.
läs mer

Vad händer under EMDR?

Under EMDR-behandling verkar det dras nya kopplingar från det inlåsta minnet i det negativa nätverket, via massor av associationer till mer neutrala minnen i det positiva nätverket.

Slutresultatet är att minnet kommer att finnas kvar men är känslomässigt oladdat.
Resultatet är bestående.
läs mer

Vilka händelser fungerar EMDR på?

Det finns forskningsstöd för att EMDR fungerar. Enligt SBUs sammanfattning 2005 har EMDR effekt vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (evidensstyrka 2). EMDR-terapeuter finns därför oftast på psykiatriska kliniker och flyktingmedicinska centra.
läs mer

Vilka symtom kan behandlas?

Det kan handla om alla möjliga olika symtom från ett allmänt obehag till mer utpräglad ångest, panikattacker, fobier, nedstämdhet, irritation, dålig koncentration eller olika smärtor som inte fått någon kroppslig förklaring.
Ibland kan det också handla om att vi hamnar i samma problematiska situationer gång på gång, eller kör fast på samma sätt hela tiden.
läs mer

Hur går EMDR-behandling till?

EMDR-behandlingen följer ett strukturerat schema i åtta faser.
Det innefattar en kartläggning av situationen och gemensamt letande efter det minne som utlöst problematiken. Eftersom starka känslor kan väckas, är det viktigt med förberedelser där olika sätt att ta hand om ångesten ingår som första åtgärd. Under behandlingen bearbetas sedan både tankar, känslor och kroppsförnimmelser.
läs mer

Är du beredd?...

..att bli vägledd på en inre resa?
läs mer

Bonuseffekter av EMDR.

Positiva minnen kan användas för att hitta en individs starka sidor. Med EMDR kan dessa styrkor befästas för att sedan vara en tillgänglig resurs för vardagens problemlösningar.
Sådan resursinstallation kan göras i största allmänhet för bättre självkännedom eller speciellt fokuserat på att klara av en svår uppgift. Räkna med 1-2 gånger à 90 minuter.