Mindfulness

Att vara mindful är att vara uppmärksam, medveten.
Mindfulness går ut på att vara uppmärksamt närvarande i nuet.

Vad är det bra för? …kanske du undrar. Här kommer lite bakgrund:

All psykisk ohälsa har en riktning i tiden.

Endera… ------O<-------O<-----O <---||--------------------------------

… står man med ryggen mot framtiden och tittar bakåt, är upptagen av det som hänt under tiden som gått.
Självklart ska vi reflektera och ta lärdomar med oss in i morgondagen. Problem uppstår om tankarna bakåt i tiden börjar gå i cirklar och orsakar fruktlöst ältande. Det resulterar förr eller senare i uppgivenhet och depression, eftersom vi inte kan påverka det som redan har skett.

Eller också… ----------------------------ll---> O------->O-------->O--------

… har man uppmärksamheten helt riktad in i framtiden. Självklart även här att vi behöver ägna tid åt behövlig planering. Problem uppstår om orostankar börjar snurra runt kring hur saker kan komma att gå, och olika fantasifulla skräckscenarier börjar utspelas i vårt inre. Då ligger ångesten på lur och kan i värsta fall ge upphov till en panikattack. Det handlar här om mer eller mindre kraftiga stressreaktioner som ger obehag i hela kroppen och som dessbättre är helt ofarliga.

För att bryta oönskade tankar bakåt eller framåt i tiden hjälper det att fokusera på NUET.


Mindfulness är som sagt ett sätt att vara medvetet närvarande i nuet.
Hur vet vi att vi är ”här och nu”?

-Jo, förstås genom våra sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel.
Att aktivera dina sinnen kan du börja med nu direkt när du läst det här.

Tag 1-2 vänner med dig så går vi igenom hur mindfulness kan införlivas i våra dagliga aktiviteter för att öka koncentrationen och kvaliteten på det vi gör. Mindfulnessmeditation är en effektiv stresshanteringsmetod.
Kroppsscanning ger värdefull information om tillståndet i vår kropp.
Vill du ha enskild hjälp går vi tillsammans igenom hur just du kan gå till väga för bästa nytta.
Räkna med 1-3 gånger à 45 minuter.