NADA

Öronakupunktur enligt NADA-modellen är en behandlingsmetod utvecklad för att minska abstinensen vid behandling av beroendeproblematik. Den lindrar oro, ångest och kan även användas vid sömnstörningar. läs mer